สมัครสมาชิก
ReadyPlanet.com
dot dot


โอทูซุปเปอร์พรีเมี่ยมออร์แกนิค
เพื่อคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะ
Otwo premium organic
สารปรับสภาพดินอินทรีย์ โอทูฟลาโวก้าชนิดเม็ด
โอทู-ฟลาโวก้าชนิดน้ำ 500ซีซี
โอทู ฟลาวีน่า สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด
สำหรับคุณสุภาพสตรี-ภายในสะอาด กระชับ แก้ปัญหาได้
โอทูซุปเปอร์พาวเวอร์กับเครื่องตัดหญ้า
www.facebook.com/angotwo
ขมิ้นชันกรีนเคอมิน CCI
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำคาวตอง คิวเท็นพลัส ตราโอทู
Otwo Super Power สารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์
อ้อยหวาน กำไรเพิ่ม
ข้อมูลเชิงลึก Otwo Super Power
เลี้ยงกบ สายโท4เหนือ เลี้ยงปลาสลิด
ปลูกมันสำปะหลัง 50ไร่
อ้อยหวาน โรงงานชอบ!!
โอทู-ฟลาโวก้าชนิดเม็ด 25กก.
คุณสมศักดิ์ ซ่อนกลิ่น มัน81 อายุ4เดือน
ตรวจสอบสถานะ EMS
โอทู-ซุปเปอร์พรีเมี่ยมออร์แกนิค
มันเดือน12 ฤดูแล้งอายุ4เดือน คุณปราชญ์ จามิกร
ตะไคร้เงินแสน Part1 บุญถิ่น คุ้มไพฑูรย์
นายบุญชอบ ชายประโคน otwo-power กับรถไถฟอร์ด
เสียงวิศวะกรโรงงานกับสารเสริมประสิทธิภาพโอทูซุปเปอร์พาวเวอร์
หมูอายุ2เดือนเลี้ยงด้วยอาหารเสริมโอทู-ฟลาวีน่า โตเร็ว แข็งแรง
หมูอายุ2เดือนเลี้ยงโอทู-ฟลาวีน่าแข็งแรง ตาใส ผิวชมพู สวยมาก(4นาที)
โอทู-ซุปเปอร์พาวเวอร์ กับรถ10ล้อใหญ่360แรง
โอทู-ฟลาโวนิน เสริมภูมิคุ้มกันให้พืช
โอทูซุปเปอร์พาวเวอร์-รถไถฟอร์ด ตอนที่1
โอทูซุปเปอร์พาวเวอร์-รถไถฟอร์ด ตอนที่2
ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย (ktb online)
ตรวจสอบสายงานใหม่
ข้อมูลเชิงลึก Otwo Super Power
Otwo Super Power สารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์
otwosuperpremiumorganicโอทู-ซุปเปอร์พรีเมี่ยมออร์แกนิค
โอทู-ฟลาโวก้าชนิดน้ำ 500ซีซี
โอทู ฟลาวีน่า สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด
ตารางอบรมประจำเดือน-ภาพกิจกรรม-รายการทีวี
สารปรับสภาพดินอินทรีย์ โอทูฟลาโวก้าชนิดเม็ด
สำหรับคุณสุภาพสตรี-ภายในสะอาด กระชับ แก้ปัญหาได้


สมัครสมาชิก

การเข้าร่วมธุรกิจ

ระเบียบการสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระ บ.โอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 •          ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ  100.บาท
 •          อายุ  18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 •          มีสำเนาบัตรประชาชน
 •          มีสำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ      

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 •         บัตรสมาชิกประจำตัวผู้จำหน่ายอิสระ
 •         ได้รับส่วนลดจากการซื้อสินค้าราคาขายปลีก 5-30%
 •         ได้รับสิทธิ์ในการรับค่าโบนัสรายวันตามเงื่อนไขที่บริษัท์กำหนด
 •         ได้รับสิทธิ์ในการรับค่าโบนัสรายเดือนตามเงื่อนไขที่บริษัท์กำหนด
 •         ได้รับสิทธิ์ในการรับค่าเมชชิ่งโบนัสตามเงื่อนไขที่บริษัท์กำหนด

จุดเด่นของ บ.โอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จก.

 •          สินค้ามีคุณภาพสูง
 •          ไม่ต้องจับคู่จ่าย  ไม่ต้องมี ซ้าย + ขวา
 •          ไม่ต้องรักษายอดรายเดือน
 •          ตำแหน่งขึ้นแล้วไม่มีตก
 •          ไม่จำกัดรายได้รายวัน  รายเดือน  และแมชชิ่งโบนัส
 •          เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน

แผนการตลาดของบริษัท โอทู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ทำง่าย  รายได้ดี  เพราะบริษัท  จัดจ่ายเป็นชิ้น  และแบ่งปันผลประโยชน์เป็นชั้นงานไม่เกิน 7 ชั้นลึก

- ลงทุนน้อย สามารถทำยอดสะสมได้ง่าย

ไม่ต้องรักษายอดรายเดือน

ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย

ไม่ต้องมีซ้ายมีขวา และจับคู่จ่าย

แนะนำได้ไม่จำกัด

ไม่จำกัดรายได้ รายวัน รายเดือน และแมชชิ่งโบนัส

ตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลย แซงกันได้

รับโบนัสแมชชิ่งค่าบริหาร

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

 

รายวัน

คุณสมบัติ

2,000 PV

4,000 PV

12,000 PV

24,000 PV

36,000 PV

ตำแหน่ง

OTWO

SILVER

GOLD

DIAMOND

CROWN DIAMOND

LEVEL 1

5%

7.5%

15%

20%

25%

LEVEL 2

2.5%

4%

5%

7.5%

10%

LEVEL 3

2.5%

2.5%

4%

5%

5%

LEVEL 4

1.5%

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

LEVEL 5

 

 

1.5%

2.5%

2.5%

LEVEL 6

 

 

 

1.5%

2.5%

LEVEL 7

 

 

 

 

2.5%

ยกตัวอย่าง

1. เช่น ก. ได้สมัครเป็นสมาชิกจำหน่ายอิสระของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่สมบูรณ์แล้ว ก. ซื้อสินค้าของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดเก็บคะแนนที่เกิดขึ้นสะสมโดยไม่มีกำหนดเวลา เมื่อสะสมครบ 2,000 คะแนน (PV) ถือว่า ก. ทำ ครบคุณสมบัติตำแหน่ง OTWO ก.มีสิทธิ์รับโบนัสตามลำดับชั้นที่บริษัทฯกำหนดสูงสุด 4 ชั้นลึก โดยการคำนวณ ผลงานที่เกิดขึ้นทุกวันตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงทุกลำดับชั้น

2. ก. ซื้อสินค้าสะสมส่วนตัวเพิ่มขึ้นจนครบ 4,000 คะแนน (PV) ทางบริษัทฯ จะปรับตำแหน่งให้ ก. เป็นตำแหน่ง SILVER ก.มีสิทธิ์รับโบนัสตามลำดับชั้นที่บริษัทฯ กำหนดสูงสุด 4 ชั้นลึก โดยการคำนวณผลงานที่เกิดขึ้นทุกวัน ตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงทุกลำดับชั้น

3. ก. ซื้อสินค้าสะสมส่วนตัวเพิ่มขึ้นจนครบ 12,000 คะแนน (PV) ทางบริษัทฯ จะปรับตำแหน่งให้ ก. เป็นตำแหน่ง GOLD ก. มีสิทธิ์รับโบนัสตามลำดับชั้นที่บริษัทฯ กำหนดสูงสุด 5 ชั้นลึก โดยการคำนวณผลงานที่เกิดขึ้นทุกวัน ตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงทุกลำดับชั้น

4. ก. ซื้อสินค้าสะสมส่วนตัวเพิ่มขึ้นจนครบ 24,000 คะแนน (PV) ทางบริษัทฯ จะปรับตำแหน่งให้ ก. เป็นตำแหน่ง DIMOND ก. มีสิทธิ์รับโบนัสตามลำดับชั้นที่บริษัทฯ กำหนดสูงสุด 6 ชั้นลึก โดยการคำนวณผลงานที่เกิดขึ้นทุกวัน ตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงทุกลำดับชั้น

5. ก. ซื้อสินค้าสะสมส่วนตัวเพิ่มขึ้นจนครบ 36,000 คะแนน (PV) ทางบริษัทฯ จะปรับตำแหน่งให้ ก. เป็นตำแหน่ง CROWN DIMOND ก. มีสิทธิ์รับโบนัสตามลำดับชั้นที่บริษัทฯ กำหนดสูงสุด 7 ชั้นลึก โดยการคำนวณผลงานที่ เกิดขึ้นทุกวันตามผลงานที่เกิดขึ้นจริงทุกลำดับชั้น

หมายเหตุ : รายได้ที่เกิดขึ้นจะถูกหัก 10% เป็นคูปองแลกสินค้าไม่เกิน 1,150 บาท / เดือน เพื่อรับโบนัสรายเดือน

 

รายเดือน

 

คุณสมบัติ

2,000 PV

4,000 PV

12,000 PV

24,000 PV

36,000 PV

ตำแหน่ง

OTWO

SILVER

GOLD

DIAMOND

CROWN DIAMOND

LEVEL 1

5%

7.5%

15%

20%

25%

LEVEL 2

2.5%

4%

5%

7.5%

10%

LEVEL 3

2.5%

2.5%

4%

5%

5%

LEVEL 4

1.5%

2.5%

2.5%

2.5%

2.5%

LEVEL 5

 

 

1.5%

2.5%

2.5%

LEVEL 6

 

 

 

1.5%

2.5%

LEVEL 7

 

 

 

 

2.5%

คุณสมบัติ การรับโบนัสรายเดือน

จากรายได้รายวันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะหักรายได้ 10% สะสมตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,150 บาท และให้สมาชิกที่ถูก หักเป็นคูปองรายได้ไว้นั้น มารับเป็นสินค้าเต็มจำนวนของเงินที่หักไว้ บริษัทฯ ก็จะนำคะแนนที่เกิดขึ้นมาคำนวณจ่าย ตามตำแหน่งและลำดับชั้นตามจริง สมาชิกที่มีสิทธิ์รับโบนัสรายเดือนต้องมีการแลกสินค้าสะสมคะแนนตั้งแต่ 1,000 คะแนน ขึ้นไป ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน จึงมีสิทธิ์รับโบนัสรายเดือนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ยกตัวอย่าง

ตัวอย่าง ก. อยู่ตำแหน่ง CROWN DIMOND มีรายได้รายวันถูกหัก 10% เป็นคูปองสะสมครบ 1,150 บาท แล้ว ก. นำ คูปองมาแลกสินค้าที่มีคะแนนรวมกันครบ 1,000 คะแนน ก. จึงมีสิทธิ์รับโบนัสรายเดือนตามลำดับชั้น 7 ชั้นลึกจาก ภายใต้องค์กรแต่ละชั้นที่มีการแลกรับสินค้าแล้วเกิดคะแนนตามจริง แต่ถ้า ก. ไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง CROWN DIMOND ก็ ต้องดูว่าอยู่ในตำแหน่งใด มีสิทธิ์รับโบนัสตามตำแหน่งนั้นๆ และถ้า ก. มียอดสะสมไม่ครบ 1,150 บาท และไม่ครบ 1,000 คะแนน ก็สามารถนำเงินมาแลกซื้อสินค้าให้ได้คะแนนครบ 1,000 คะแนน ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ก. ก็มี สิทธิ์รับโบนัสรายเดือนนั้น

 

ค่าบริหารองค์กร (แมชชิ่งโบนัส)

 

คุณสมบัติ

CMD(1,000 PV)

ตำแหน่ง

A

B

C

D

E

 

LEVEL 1

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

x 2.5%

LEVEL 2

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

x 2.5%

LEVEL 3

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

x 2.5%

LEVEL 4

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

1,000 PV

x 2.5%

คุณสมบัติตำแหน่งที่ CDM คูปองสะสมครบ 1,000 PV สร้างลูกติดตัวตำแหน่ง CDM ที่สะสมคูปองสะสมครบ 1,000 PV 5 คน ได้รับโบนัสค่าบริหารองค์กรรวม 4 ชั้นๆ ละ 2.5%

คุณสมบัติ การรับค่าบริหารองค์กร (แมชชิ่งโบนัส)

เรามีคูปองส่วนตัวสะสมครบ 1,000 PV ตามแผนกการตลาดแบบรายเดือน และมีลูกทีมที่แนะนำมาในชั้นลูก (LEVEL 1) ที่สะสมครบ 1,000 PV ตามแผนกการตลาดแบบรายเดือน จำนวน 5 คนขึ้นไป เรามีสิทธิ์รับโบนัสตาม แผนการตลาดค่าบริหารองค์กร (แมชชิ่งโบนัส) จำนวน 4 ชั้นลึก รวม 10% ตามตารางที่กำหนด

ยกตัวอย่าง

A มีคูปองสะสมรายเดือนครบ 1,000 PV และลูกทีมที่แนะนำมาใน (LEVEL 1) มีคะแนนสะสมครบ 1,000 PV ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีสิทธิ์รับโบนัสจำนวน 4 ชั้นลึก ดังนี้ โปรแกรมจะค้นหาว่า (LEVEL 1) ใครมีรายได้ตามแผนก การตลาดแบบรายเดือนเท่าไร โปรแกรมจะนำรายได้ของทุกรหัสที่เกิดรายได้รายเดือนมารวมกันแล้วนำมาคำนวณ โบนัสจ่ายให้กับ A และ (LEVEL 2) (LEVEL 3) (LEVEL 4) ก็เช่นกัน โปรแกรมก็จะนำรายได้รายเดือนในแต่ละ (LEVEL) ทุกรหัสมารวมกัน แล้วนำมาคำนวณ จ่ายโบนัสให้กับ A ชั้นละ 2.5% โดยไม่มีขีดจำกัดจากผลงานที่เกิดขึ้น จริง แต่ถ้า A ไม่สามารถทำคุณสมบัติตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ ที่กำหนด A ก็ไม่มีสิทธิ์รับโบนัสแบบค่าบริหาร องค์กร (แมชชิ่งโบนัส)

 

***ท่านสามารถกรอกทำรายการสมัครสมาชิกได้ทันที...ที่ช่องทำรายการด้านล่างนี้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2011 All Rights Reserved.

ศูนย์-คลังสินค้าโอทู จัดส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยไปรษณีย์ EMS
ที่อยู่ :  เลขที่ 4,6,8 ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าว :  แขวงคลองจั่น บางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10240
เบอร์โทร :       มือถือ :  087-8747997,089-8489604
อีเมล : otwopremiumorganic@windowslive.com
เว็บไซต์ : www.otwopremiumorganic.com